S.R Rekrytering behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) den 25 maj 2018.

På vår hemsida eller via mail har du möjlighet att söka utannonserade uppdrag. Vi ber dig då bifoga kontaktuppgifter, CV och personligt brev.

De uppgifter du skickar över sparas i vårt register och behandlas för att ta reda på om din profil matchar tjänsten du sökt, men även för att matcha din profil med liknande framtida uppdrag. Detta innebär att vi kan komma att kontakta dig gällande andra tjänster än den du sökt.

Vi sparar kommunikation vi har med dig angående rekryteringsprocessen och eventuella uppdrag så länge du finns i vårt register för att på ett bra sätt besvara frågor eller följa upp kontakt.

De uppgifter som finns om dig i vårt register kommer att användas för att utvärdera om du är lämplig för en tjänst du sökt eller annan tjänst vi tror kan vara intressant för dig.

Om vi tror att du kan vara lämplig för en tjänst kan  vi – med ditt tillstånd –  komma att skicka ditt CV, ditt personliga brev och en kort presentation av dig till vår kund för att bedöma din lämplighet för tjänsten. Kund blir i de fall vi sänt över dina uppgifter – ansvarig för att uppgifterna behandlas enligt GDPR

Ytterligare information som sparas i registret tillsammans med ditt CV och personliga brev är: Information från intervju samt referenssammandrag från de referenter du uppgett.

Informationen sparas i 12 månader från det datum då du sänt in din ansökan/intresseanmälan och du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårt register eller få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig genom att maila till susanne.r@srrekrytering.se

Dina uppgifter förs inte vidare i marknadsföringssyfte eller till någon annan än en potentiell arbetsgivare

Webbplatsen srrekrytering.se använder sig av cookies i form av tredjepartsanalystjänsten Google Analytics i syfte att upprätta statistik över besökta sidor och dylikt. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. IP adresser eller liknande  för att kunna spåra individer registreras ej.