Att anställa ny personal innebär en stor risk och kostnad för företag.    Störst risk tar mindre företag som kanske inte har personalmässiga och ekonomiska resurser för att täcka upp för en felrekrytering.

För att en rekrytering ska bli lyckad i avseendet att det leder till en långsiktig och ömsesidigt givande anställning så är det många bitar som måste falla på plats och många faktorer som man måste ta hänsyn till för att öka chanserna till en lyckad rekrytering.                                                           
En enormt viktig del i detta är att ansvarig rekryterare har tillräckliga kunskaper om kundföretagets verksamhet och vad den aktuella tjänsten kräver när det kommer till utbildning, tidigare erfarenheter och vissa personliga omständigheter. Utan dessa kunskaper är det i princip omöjligt att göra en bra matchning. 

En god och öppen kommunikation mellan dig som kund och mig som rekryteringskonsult är bland det absolut viktigaste i hela processen. Du som kund ska kunna känna att du hålls uppdaterad om framsteg och passande kandidater så att du kan fokusera på att allt annat i din verksamhet fungerar som det ska. Likaså ska du kunna känna dig säker på att de personer som sökt tjänsten hos er får tillräcklig information om processen och ordentlig återkoppling.